GYM- EN TURNVERENIGING

Commissies

Bestuur

bestuur@fitbeilen.nl
Voorzitter: Anja Visscher
Secretariaat: Jolanda Gils
Penningmeester: Jeroen Timmerman
Leidingzaken: Marjan Paping
Technische zaken: Jeroen Timmerman
Wedstrijdzaken: Lars Gorter
Communicatie commissie: Carlina Stahlmecke

Technische- en wedstrijdzaken

Voorzitter: Jeroen Timmerman
Wedstrijdzaken: Lars Gorter
Jury coördinator: Lars Gorter
Turnkleding: kleding@fitbeilen.nl

Communicatiecommissie

Voorzitter: Carlina Stahlmecke
Lid leiding: Marry Nederhoed
Website: Sifra van der Wal / Mariëlle Nederhoed
Social Media: Mariëlle Nederhoed
Sponsoring borden: Gert Datema
Fotografie: Andries Fokkema
FIT Info: Joanne Greving / Mariëlle Nederhoed
Propagandist: Mariëlle Nederhoed

Ledenadministratie

ledenadministratie@fitbeilen.nl
Aart van den Berg
’t Spiek 36, 9411 KW Beilen

Activiteitencommissie

activiteitencommissie@fitbeilen.nl
Voorzitter: Susan Hulzebosch
Penningmeester: Petra Hulzebosch
Secretaris: vacant
Lid: Janneke Nijland
Lid:
vacant

Assistenten

Dagra van der Wekken
Dani Koster
Danique Dekker
Denise Hulzebosch
Erin Stahlmecke
Joran Ribberink
Kjell Stahlmecke
Maud Kamps
Maureen Feijen
Nick Hulzebosch
Sophie Ribberink