GYM- EN TURNVERENIGING

Binnensportprotocol FIT Beilen

Gelukkig is het weer mogelijk, ondanks de corona, om weer binnen te sporten. De gemeente heeft voorzorgs- en gebruiksmaatregelen (waaronder ventilatie voor luchtverversing) genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Helaas is alles nog niet helemaal weer bij het oude, daarom gelden er nog enkele afwijkende regels. Deze staan beschreven in dit protocol.

Algemene uitgangspunten

Fit Beilen onderschrijft de bovenliggende protocollen voor locaties en van de gemeente. De protocollen van FIT Beilen zullen ondergeschikt zijn en moeten voldoen aan de regels zoals hierin opgesteld.

Dit protocol is gebaseerd op de protocollen en voorschriften zoals opgesteld door:

 • Gemeente Midden Drenthe (Openstelling gemeentelijke sporthallen en gymzalen 11-8-2020)
 • Protocol verantwoord sporten NOC-NSF
 • Aanvulling sportprotocol KNGU

Basisregels

In de algemene regels beschrijven we de randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden alvorens de repetities opgestart mogen worden. De regels en routing, zoals aangegeven in de sporthal door de beheerder zijn ten allen tijde leidend en dienen opgevolgd te worden.

Hygiëne

De vereniging zorgt voor voldoende desinfectiemiddelen om handen en eventueel te gebruiken instrument te desinfecteren.
Daarnaast gelden de volgende algemene regels:

 • blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);

Begeleiding

Er is geen corona coördinator meer noodzakelijk.

1,5 meter

Buiten de sportzaal moet iedereen van 18 jaar en ouder de 1,5 meter handhaven. In de sportzaal is het niet noodzakelijk om de 1,5 meter te handhaven tijdens training. Ons advies is echter wel om daar waar het kan, bijvoorbeeld tussen turnoefeningen de 1,5 meter te blijven handhaven.

Faciliteiten

Locatie

FIT Beilen maakt gebruik van de volgende locaties voor het geven van de trainingen:
– Sporthal “de Drenthehal”

Toilet/Kleedruimtes

Toiletten en kleedkamers zijn beperkt open voor gebruik. Deelnemers dienen zich vooraf thuis al om te kleden. Per kleedkamer geldt bij een leeftijd van 18 jaar en ouder een maximumaantal personen per kleedkamer. Dit is aangegeven op elke kleedkamerdeur. Sporttassen etc. dienen in de zaal neergelegd te worden, om zoveel mogelijk ruimte te houden in de kleedkamers.

Materiaal

Beschikbaar materiaal wordt na afloop van elke training gedesinfecteerd. De gemeente heeft hiervoor desinfectiemiddel beschikbaar gesteld.

Begeleiding

Onder begeleiding beschrijven we de verantwoordelijkheid van de verschillende begeleiders die gedurende de training aanwezig zijn.

Trainers

De trainers zijn herkenbaar aan het door de vereniging verschafte tenue en zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de training en het opvolgen van de basisregels zoals:

 • 1,5 meter afstand houden, voor iedereen ouder dan 18 jaar, wanneer het kan.
 • Desinfectie van handen
 • Desinfectie van gebruikte materialen

Overige aanwezigen

Buiten de trainers, de coronaverantwoordelijken en de deelnemers zijn er geen andere personen aanwezig op het terrein.

Overige regels

Aankomst en vertrek

Het halen en brengen van de deelnemers mag maximaal 10 minuten voor en na aanvang van de training. Kinderen die gebracht worden, worden bij de deur afgezet daar ook weer opgehaald.

Tijden

De regulier lestijden gelden.

Flow Drenthehal

 1. Deelnemers komen aan via de parkeerplaats van de Drenthehal. Auto’s worden in de daarvoor bestemde vakken geparkeerd of deelnemers worden uit de auto gezet.
 2. Bij de hoofdingang van de Drenthehal worden de deelnemers desinfecteren de deelnemers de handen en lopen door naar de kleedruimte. (Let hierbij op het maximumaantal personen dat in de kleedruimte mag zijn.)
 3. Op de trainingslocatie vangt de leiding de deelnemers op en geeft aan waar de deelnemers moeten staan. Hierbij rekening houdend met de 1,5 meter regel.
 4. Aan het eind van de training worden de materialen/hulpmiddelen die de deelnemers hebben gebruikt gedesinfecteerd.
 5. Na afloop van de training verlaten de deelnemers z.s.m. de sportzaal, de kleedkamer en de Drenthehal, waarbij natuurlijk de 1,5 meter in acht genomen wordt.

 

Bestuur FIT Beilen

26-08-2020