GYM- EN TURNVERENIGING

FITupdate augustus 2020

Beste leden, ouders en verzorgers,

Vanaf zaterdag 29 augustus gaat FIT weer van start! We mogen dan weer lesgeven in de sporthal volgens het nu geldende protocol, waarover de komende week meer informatie volgt. De hoofdpunten hieruit: thuis omkleden (kleedkamers niet gebruiken), desinfecteren bij binnenkomst en vertrek, kinderen gaan zelfstandig naar binnen.

De lestijden en groepsindeling zijn in de bijlage toegevoegd.

Trainersnieuws
We zijn trots te kunnen melden dat Lisa Koster en Pythia Nederhoed beide de niveau-3 leiding bevoegdheid hebben gehaald en ook les gaan geven bij FIT! In beide gevallen valt de appel dus niet ver van de boom, het is mooi om te zien dat de passie voor FIT zo wordt doorgegeven van moeder op dochter.

Ondertussen pakken Maaike en Laura de stagelessen weer op, zij volgen de opleiding voor turntrainer via het MBO en hebben door de corona een kleine onderbreking gehad. In de loop van dit jaar hopen zij ook beide hun leidersbevoegdheid te gaan halen.

Er hebben zich ook al leden gemeld voor de assistentencursus 1 (groep 8 en klas 1) en voor de assistentencursus 2, fijn dat er zo veel enthousiaste leden zijn!

Jurycursus
De KNGU gaat er van uit dat rekening houdend met de geldende protocollen de wedstrijden het komende seizoen doorgang kunnen vinden en dus worden vanuit de KNGU de nieuwe juryopleidingen weer opgestart. In de lock down periode is een overgang in gang gezet naar een digitaal cursusaanbod, waardoor er nu twee mogelijkheden zijn:

  1. Via Flowsparks en Teams volg je een digitale cursus, het lesmateriaal is te bekijken en te bestuderen op zelfgekozen momenten, wekelijks is er via Teams een mogelijkheid om een online les van 1-1,5 uur te volgen, na acht weken heb je vier weken de tijd om digitaal examen te doen.
  2. In Hoogeveen start op woensdag 23 september een fysieke cursus van vier bijeenkomsten van drie uur. Het digitale lesmateriaal in Flowsparks wordt hier mondeling en met beeldmateriaal toegelicht, de nadruk ligt op het oefenen van het jureren. Na deze lessen heb je ook vier weken de tijd om digitaal het examen te maken.

FIT doet altijd met veel deelnemers mee aan de wedstrijden en moet dus ook veel juryleden leveren om mee te mogen doen. Om de inzet van de jury over de wedstrijden te kunnen verdelen is het van belang om de groep van FIT- juryleden op sterkte te houden. Ben je vader, moeder of 16+lid en lijkt het je interessant om meer te weten te komen over jureren, dan horen wij dit graag! Heb je nog vragen hierover of wil je je aanmelden, stuur dan een bericht naar secretarisfitbeilen@gmail.com.

Bestuurswisseling
Met ingang van het nieuwe seizoen zal de secretarisfunctie van Carry Janssen worden overgenomen door Jolanda Gils. Jolanda draait al een seizoen mee en is er nu na de verhuizing helemaal klaar voor!

De functie van penningmeester van Claudia en Erik Alberts zal worden overgenomen door Natasja Groenink (boekhouding) en Jeroen Timmerman (penningmeester). We hopen zo voor de komende periode, waarin we aan de slag gaan met missie, visie en beleid, een goede invulling te kunnen geven aan deze taken.

Ook hebben we in de ledenvergadering officieel afscheid genomen van Jackelien Oost. Zij was onmisbaar voor de penningmeester in de toepassing en loskoppeling van het digitale betalingssysteem.

We willen Carry, Claudia, Erik en Jackelien hartelijk bedanken voor hun inzet in het bestuur voor FIT, zonder deze bestuursposten begin je immers niets als vereniging. Daarnaast brengt elk bestuurslid weer nieuwe inzichten, energie en ideeën mee, bedankt voor het delen van die van jullie!

Tot slot
In de vorige FITinfo stond al een oproep voor nieuwe leden voor de activiteitencommissie. In september gaan zij ook weer aan de slag om een nieuw programma te maken en ben je van harte welkom om je inbreng te leveren. Heb je nog vragen hierover of wil je je aanmelden, stuur dan een bericht naar activiteitenfitbeilen@gmail.com.

Ook de communicatiecommissie is op zoek naar versterking, met name in het bijhouden van de Facebookpagina van FIT. Heb je vragen hierover of wil je je aanmelden, stuur dan een bericht naar secretarisfitbeilen@gmail.com.

Het is weer mogelijk om FIT turnkleding te bestellen. De bestelling van voor de zomer liet even op zich wachten, inmiddels is iedereen voorzien, dus tijd voor een nieuwe ronde. Tot 26 september worden de nieuwe bestelling weer opgenomen om te bundelen, u kunt dit doorgeven bij kleding@fitbeilen.nl.

We wensen alle leden en leiding een sportief FIT seizoen toe!

Met vriendelijke groeten, Bestuur FIT Beilen