GYM- EN TURNVERENIGING

Recreatief turnen

Elke week komen kinderen en jongeren in hun eigen leeftijdsgroepen bij elkaar om een uur in de week recreatief te turnen. De insteek van deze lessen is dat iedereen op zijn of haar eigen niveau nieuwe oefeningen leert op verschillende toestellen. Het plezier van het leren staat voorop. Bij de dames wordt er op vijf onderdelen geturnd, namelijk: sprong, brug, balk, vloer en ringen. Bij de heren wordt op zes onderdelen geturnd: sprong, vloer, brug gelijk, ringen, rekstok en voltige. Elke les wordt gegeven door gediplomeerde leiding.

Het is mogelijk mee te doen aan wedstrijden. Elk jaar organiseert de KNGU Drenthe turnwedstrijden en zijn er springkampioenschappen. Binnen de vereniging worden jaarlijks clubkampioenschappen georganiseerd, voor kinderen tot en met groep 8 van de basisschool.

Elke maandagavond  kunnen oudere belangstellenden op recreatieve wijze kennis maken met de turnsport en kunnen turn(st)ers met iets meer ervaring hun ‘oude sport’ beoefenen.

 

Haal je Beweegdiploma bij FIT Beilen!

Bij FIT is het nu voor kleuters mogelijk om een Beweegdiploma te halen. Hiervoor moet het kind laten zien dat het de basisvaardigheden van bewegen beheerst. Het gaat dan niet alleen om de vaardigheden voor turnen, maar voor verschillende soorten sporten, zoals bijvoorbeeld zwemmen, voetbal, volleybal en handbal.

De reden voor de KNGU om te starten met het Beweegdiploma is dat kinderen tegenwoordig minder actief bewegen, doordat ze meer tijd doorbrengen voor de tv of achter de computer. Hierdoor komen ze minder in beweging. Dit vergroot de kans op het oplopen van ernstige blessures. In de lessen voor het Beweegdiploma komen alle bewegingen aan de orde, zodat de kinderen meer controle krijgen over hun dagelijkse handelingen.

De lessenserie voor de kleuters bestaat uit 20 lessen die worden aangeboden tijdens de reguliere gymlessen.